Професионален опит

 
Алфа Рисърч разви своята експертиза в маркетинговите проучвания успоредно с развитието на пазарните сегменти в България. През този период ние непрекъснато  адаптираме и прилагаме най-новите изследователски техники и методи. Агенцията се утвърди като надежден партньор както за компаниите, работещи в България, така и за международни изследователски организации.
 
 

► Пазарите, в които изградихме най-богат опит и реализирахме най-голям брой проучвания са: 

 • Финасов сектор: банки, застрахователни услуги, пенсионно осигуряване
 • Телекомуникации и информационни технологии
 • Фармация
 • Публични услуги 
 • Бързооборотни стоки
 • Туризъм
 • Строителство и продукти за строителството
 • Медии

 

► Заради специализацията на екипа  и натрупаният опит Алфа Рисърч е предпочитана агенция при реализирането на:

 • Количествени проучвания (ad-hoc и tracking) 
 • Конджойнт анализ
 • Сегментационни изследвания
 • Пре-тестване и изследвания на ефективността на рекламни кампании
 • Тестове на концепции, продукти и реклама в студио и по домовете
 • Таен клиент
 • Онлайн проучвания на високостатусни потребители
 • Фокус групи и дълбочинни интервюта