Методи за събиране на данни

 
 
Алфа Рисърч предлага на своите клиенти пълен набор от количествени и качествени изследователски методи. Нашият екип ще ви консултира какъв подбор от техники и методи да използвате, за да намерите решение на вашите конкретни въпроси. 
 
 
В зависимост от потребностите и целите на проучването могат да бъдат приложени поотделно количествени или качествени методи, както и комбинация между тях.