Мобилни комуникации

дата: Понеделник, 29 Юли 2013
Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Първо полугодие 2013
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю