Мобилни комуникации, пролет - лято 2010

дата: Понеделник, 21 Юни 2010
Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: пролет - лято 2010
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията:
Пряко стандартизирано интервю