Мобилни комуникации, Март 2008

дата: Събота, 22 Март 2008

Понастоящем 70% от пълнолетното население на страната ползва мобилен телефон. Ако към тях добавим и потребителите от по-младите възрастови групи (където „хендито” е още по-популярно) ще можем да заключим, че трима от всеки четири българи вече ползват услугите на някой от трите мобилни оператора.

 

В началото на 2007 година 59% от пълнолетните българи са разполагали с мобилен телефон, което означава, че само за една година операторите са привлекли близо 600 000 нови потребителя. Така, ако до началото на миналата година абонатите на стационарна и мобилна телефония все още бяха изравнени, понастоящем втората вече доминира като брой потребители. И нещо повече - близо половин милион пълнолетни българи ползват услугите на повече от един оператор, т.е. поддържат поне два различни мобилни номера.

Понастоящем Мтел държи 59% от пълнолетните потребители в страната, което е дял близък до дела му от началото на миналата година (61%). Следва Глобул, чийто дял е почти непроменен – 41% в момента, при 42% преди година. Лек ръст отбелязва Вивател – 10% пазарен дял понастоящем, при 7% преди година.
Най-значимо е присъствието на Мтел в столицата – 68% срещу 34% за Глобул и 13% за Вивател. Глобул има по-добри позиции в провинцията, най-вече в населените места от градски тип. Така в областните градове този оператор набира 46% абонати, срещу 53% за Мтел и 10% за Вивател. А в малките градове делът му е 45%, срещу 52% за Мтел и отново 10% за Вивател. Сред абонатите в селата позициите на Мтел се стабилизират достигайки 63%, за сметка на Глобул – 33% и Вивател – 6%.  
Мтел е операторът на две трети от работещите в държавен сектор, докато Глобул и Вивател имат по-добри позиции сред заетите в частния сектор.

Почти половината от абонатите не харчат повече от 20 лева месечно, а всеки пети се разполага между 30 и 50 лв. Над 100 лв. са разходите на малко повече от два процента потребители в страната. Най-значим дял от тези най-високи сметки плащат представителите на частния бизнес и свободните професии.

Характеристика на извадката за страната: Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Извадката е с обем 1000 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование и тип на населеното място. Максималната стохастична грешка при 50% относителен дял, при 95% гаранционна вероятност 3%.