Мобилни комуникации : Април 2007

дата: Четвъртък, 26 Април 2007

За период от пет години (от 2001 до 2006 година) делът на потребителите на мобилните оператори в страната буквално се е утроил – от 18% на 60%. През изминалата година ръстът на нови абонати вече не е от същия порядък, което подсказва, че пазарът на мобилни телекомуникации най-вероятно е достигнал своя предел. Привличането на нови абонати занапред ще е далеч по-трудна задача, а това обещава сериозна конкуренция за настоящите потребители.
Предстоящият старт на мрежите от трето поколение, както и нарушеният монопол в пазара на стационарни телефонни услуги, са другите ключови събития, които ще определят тенденциите в сферата на телекомуникациите през 2007-ма година.

Пазар на мобилни телекомуникации - настоящи потребители и потенциал на пазара.
Понастоящем 59% от българите ползват услугите на мобилните телекомуникационни мрежи, като 8% са абонати на повече от един оператор. Това означава, че в страната има малко над 4 милиона индивидуални абоната.

Налице са значими разлики в покриването на различни демографски групи, като най-силни вариации има по два фактора: възраст и тип на населеното място. В столицата са привлечени като потребители 80% от пълнолетното население, в областните центрове - до 75%, докато в малките градове и селата този дял е малко над 50%. Още по-значими са различията във възрастов план - 92% от хората под 30 години вече притежават мобилни телефони, при средната възраст (от 30 до 50 години) този дял е около 80%, във възрастов диапазон 51-60 години делът на потребители се задържа на 56%, а над 60 години пада значимо до една четвърт (23%).

Тези резултати показват масово насищане с мобилни телефони в най-активната част от населението и очертават бъдеща вътрешна конкуренция между операторите за преразпределение на настоящите клиенти.

Дялове на операторите
Към момента Мтел е лидер на пазара. Потребителите му са приблизително поравно разпределени между предплатени карти/пакети минути и абонаментни планове. При Глобул разликата е в полза на абонаментните планове (53% към 47% предплатени карти). При Вивател пък съотношението е в полза на предплатените карти (54% към 46% абонамент). Пазарният дял на Мобиком е твърде малък за подобна статистическа оценка.

Разликата в тарифите и по-високите цени при разговори между абонати на различни мобилни мрежи, карат част от потребителите да поддържат сметки при различни оператори. Така почти всеки десети пълнолетен българин е абонат на повече от един оператор.
Най-значимо е припокриването на клиенти между Мтел и Глобул – около 270 000 българи са едновременно абонати и на двата оператора. Следва припокриването между Мтел и Вивател (около 120 000 души), а по-незначимо е това между Глобул и Вивател (60 000 души).

Тенденции в пазара на мобилни услуги
Въпреки, че мобилните услуги стават все по-достъпни, наситеността на пазара до голяма степен зависи от доходите и възможностите на потребителите. На практика към момента в най-ниска степен действащите оператори са покрили хората с най-ниски доходи (под 50 лв. на член от домакинството), с основно образование, възрастните, жителите на малките населени места.
Това още веднъж показва, че бъдещото развитие на пазара в много по-голяма степен ще се изрази в преразпределение на настоящите клиенти и в по-незначителна степен – в привличане на нови. Проучването очертава потенциал от напълно нови клиенти в рамките на 300-400 хиляди души. При това тук става въпрос за не добре платежоспособни и следователно не така привлекателни потребители.
В тази ситуация два въпроса са от ключово значение – нагласите на настоящите клиенти за смяна на оператора и готовността за улесняване на преминаването от един оператор към друг.

Интерес към смяна на оператор при въвеждане на услугата „възможност за пренос на номер”

 

Около една пета от настоящите абонати са обмисляли или обмислят и в момента възможността да сменят оператора. Тези нагласи в по-голяма степен касаят двата утвърдени оператора (Мтел и Глобул) и в малко по-ниска степен последния – Вивател.

Възможността за пренос на номерата, която трябваше да бъде въведена в началото на 2007-ма година (преминаване към нова мрежа със запазване на настоящия номер на абоната в това число и първите четири цифри), значимо повишава интереса към смяна на оператор. Така делът на заинтересованите от подобна смяна почти се утроява – от 8% до 21%.

Ако към тази група добавим и онези 23%, за които смяната зависи и от други условия, потенциалът за преразпределение между операторите нараства чувствително и предпоставя динамика на пазара в бъдеще. Почти половината от хората, чието решение зависи и от други условия, поставят на първо място по-изгодните цени на разговорите при алтернативния оператор, наличие на промоции и бонуси.

При наличието на подобни промоции и разлики в цените на операторите, основен фактор обаче става именно възможността за пренос на номерата. Затова и огромната част от настоящите абонати се изказват положително за въвеждането на тази услуга.

Три четвърти от абонатите са за въвеждането на възможност за пренос на номерата, като 61% очакват преимуществено положителни крайни ефекти от подобна услуга. Надеждите за положителен ефект са свързани с промени в ценовата политика:

 

*Сборът от процентите надхвърля сто, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор.

Освен ценовите аспекти, потребителите оценяват и улеснението, свързано с услугата „пренос на номер”, която ще позволи на търсещите даден абонат да го открият безпроблемно дори и след преминаването му към друга мобилна мрежа.

Интересът към услугата обаче има и някои условия. На първо място това е евентуалната стойност на таксите за пренос. Условието е от много по-голяма значимост именно за хората, които и понастоящем активно обмислят възможността да сменят оператора си. Договорите с настоящия оператор касаят едва една пета от абонатите.

 

Еднократна такса до 20 лв. е напълно приемлива за хората, които и понастоящем обмислят прехвърляне, като очакването им е услугата да се извършва максимум в рамките на един ден.