Мобилни комуникации, 2009

дата: Сряда, 29 Април 2009

Понастоящем 68% от пълнолетното население на страната ползва мобилен телефон. Тази цифра не се е променила спрямо 2007 година, което е ясен знак, че насищането на пазара е достигнало на практика своя предел.

Този резултат показва, че процесът на привличане на потребители сред пълнолетното население е почти приключил, като операторите могат да разчитат на приток от напълно нови потребители, преимуществено сред младежите под 18 години.

Доколкото на пазара има динамика, тя е в обмена на потребители между операторите, както и сред онези потребители, които са абонати на повече от един оператор, или притежават повече от една карта на един и същ оператор. Очевидно, различните оферти способстват за тази динамика, колкото и нелогично (и неудобно) на пръв поглед да изглежда притежаването на повече от един мобилен телефон.
През 2007 година близо половин милион пълнолетни българи са ползвали услугите на повече от един оператор (което е около 8% от пълнолетното население на страната). През 2008 година този дял достига 10%, като в същото време още 9% имат повече от една карта при един и същ оператор. Което означава, че почти всеки пети пълнолетен българин (или малко над един милион души), поддържат повече от една СИМ карта, очевидно търсейки по-голяма финансова изгода за себе си.

Пазарните дялове на операторите остават почти непроменени през последната година. Лек ръст има при Глобул и Вивател. През февруари 2009г. Мтел държи 58% от пълнолетните потребители в страната, което е дял близък до дела му от началото на 2008г. Следва Глобул, чийто дял е леко увеличен – 43% в момента, при 41% преди година. Лек ръст отбелязва и Вивател – 13% сега, при пазарен дял от 10% преди година.
Абонатите на трите оператора обаче имат различна склонност да търсят услугите и на алтернативен доставчик. Така например, най-„консервативни” са клиентите на Мтел - едва 19% от тях са абонати и на друг оператор. При Глобул този дял е 23%. При Вивател – 44%.

Обобщените резултати в края на 2008 година показват, че около 4.5 млн. потребители в страната притежават малко над 5.8 млн. активни СИМ карти. Ако добавят и картите, притежавани от непълнолетните потребители, тази бройка едва ли би надминала 6.5 милиона. А това са цифри доста различни, от отчитаните от играчите в бранша, според които активните карти в страната са над 11 милиона. (в-к Капитал, брой 9, 6 март 2009, статия „Развален телефон”, цитат: „Населението на България по официални данни на Националния статистически институт е 7.6 милиона души, а около 72% от тях ползват мобилен телефон. По данни на мобилните оператори пък проникването на мобилни услуги в страната е достигнало 142%, а според специалисти от бранша активните карти на мобилните оператори са надминали 11 милиона”.)