Стационарна телефония

дата: Четвъртък, 10 Март 2016

Параметри на изследването:


Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Първо полугодие 2016
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю