Стационарна телефония

дата: Петък, 28 Юли 2017

Параметри на изследването:


Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Първо полугодие 2017
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю