Интернет, Юли-Август 2001

дата: Петък, 31 Август 2001

Характеристики на извадката за страната: Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Извадката е с обем 1000 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование и тип на населеното място.
Характеристики на извадката за София: Изследването е представително за населението на София, 14+. Извадката е с обем 1000 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование и район на столицата.
Характеристики на извадката за Варна: Изследването е представително за населението на Варна, 14+. Извадката е с обем 700 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование.
Характеристики на извадката за Пловдив: Изследването е представително за населението на Пловдив, 14+. Извадката е с обем 700 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование.
Характеристики на извадката за Шумен: Изследването е представително за населението на Шумен, 14+. Извадката е с обем 500 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование.

Архив