Интернет потребление

дата: Четвъртък, 10 Юли 2014
Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Първо полугодие 2014
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю 
 
 
 
 
 
 
 

Архив