Интернет потребление, второ полугодие 2011

дата: Вторник, 29 Ноември 2011
Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Второ полугодие 2011
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю

 

 

 

Архив