Интернет потребление, Първо полугодие 2011

дата: Понеделник, 24 Януари 2011
Параметри на изследването:

 

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Първо полугодие 2011
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю

 

 

 

 

 

 

Архив