Интернет потребление, Септември 2009

дата: Петък, 09 Октомври 2009

Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Септември 2009
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю

Архив