Интернет потребление, Януари 2009

дата: Петък, 09 Януари 2009

Интернет потребление
Към края на 2008 Интернет потребителите в България обхващат около 38% от пълнолетното население, или приблизително 2 429 000 души. През последните години нарастването е приблизително с една четвърт до една трета на година. Основните “нови потребители” са жители на столицата и големите градове, в по-младите възрастови групи (18-40), предимно служители на изпълнителски позиции със средни към високи доходи.
Групите, в които се забелязва най-бързо темпото на нарастване, са тези на по-младите, все още учащи, служители, или упражняващи свободни професии, а също така при хората на по-високи позиции в служебната йерархия, съответно с високи доходи.

Профил на потребителите
Интернет потребителите са предимно работещи хора – 80% от тях са заети, при средно за страната 62%. Това са най-вече служители, извършващи неръчен труд, частни собственици и упражняващи свободни професии.

Потреблението на Интернет е най-силно разпространено сред младите жители на страната и най-вече тези на столицата. 69% от хората на възраст 18-30 г. и 60% от живущите в София ползват глобалната мрежа. 

Също така използването на Интернет е по-широко разпространено сред по-високообразованите граждани (77% от хората с висше образование ползват мрежата).

По отношение на социалната група, към която принадлежат, като най-активни потребители на мрежата се открояват все още учащите – 90% от тях ползват Интернет при средно за страната 38%. Също така широко разпространено е потреблението на мрежата сред служителите (68%), упражняващите свободни професии (67%) и частните собственици (61%).

Мнозинството от хората заемащи средни и висши ръководни длъжности също използват Интернет – съответно 81% и 74%.

Както вече стана въпрос по-горе с нарастване на личните доходи се покачва и делът на хората потребяващи Интернет в съответната група. Интернет потребителите са с преобладаващо средни към високи доходи. Те се очертават като хора с по-висок материален стандарт. Забелязва се тенденция с нарастване на дохода да се увеличава потреблението на Интернет в съответната група.

Навици на потребителите
Мнозинството от ползващите Интернет (62%) посещават глобалната мрежа всеки ден. Като най-активни потребители се очертават предимно по-младите жители на столицата (18-30 г.), учащите, както и служители на управленски позиции, частни собственици и заемащи свободни професии, съответно с високи лични доходи (над 750 лв.). Достъпът до Интернет се осъществява основно от вкъщи (75%) и от работното място (38%).
Като не толкова редовни посетители на Интернет се отличават жителите на по-малките градове, хората над 40 г., по-ниско образованите, предимно упражняващи ръчен труд, с по-ниски доходи.

Основните направления, за които се използва Интернет, са достъп до електронна поща, търсене на специализирана информация и сърфиране за удоволствие (без определена цел) – съответно 83.3%, 83.1% и 71.7% от онлайн потребителите с различна честота са посетили мрежата по някой от изброените поводи. Интернет се ползва също така с цел чат/нюзгрупи, четене на печатни издания онлайн, слушане на музика, както и за теглене на файлове. Все още значително слабо е използването
на мрежата за различни видове онлайн покупки (включително на резервации на самолетни билети, почивки) и разплащания.

Най-често използваните от потребителите на Интернет типове сайтове са информационните (77%) и развлекателните (64%). Също така относително голяма аудитория имат страниците за теглене на файлове и тези с образователна цел (съответно 40% и 34%). По-специализираните сайтове като икономически и социалнополитически са с по-ограничен брой потребители.

По отношение на поведението им в Интернет пространството, условно могат да се разграничат  два сегмента на използващите мрежата.
Първите, по-младите потребители на Интернет (18-30 г.), все още учащи, го използват основно за теглене на файлове (музика, филми, видео клипове), игри и слушане на музика онлайн, чат, сърфиране за удоволствие, а също така и за обучение и търсене на конкретна информация. Освен това, те са по-отворени и към пазаруването на стоки през Интернет. Съобразно целите, за които използват мрежата, те посещават предимно сайтове за развлечения, теглене на информация и такива с образователна цел.
Втората група са основно работещи граждани от големите градове на страната – служители на ръководни длъжности, упражняващи свободни професии, частни собственици, с висше образование и по-високи от средните доходи. Те са представители най-вече на по-високите възрастови групи – 31-60 г. Този сегмент от потребители се очертават като използващи мрежата предимно за посещаване на страниците на печатни издания/онлайн новини, търсене на специализирана информация и обучение, а също така и за сърфиране за удоволствие. Именно  те (и по-специално 30-50 годишните) са най-активните потребители на услуги като Интернет банкиране, онлайн разплащания, резервация на билети и пазаруването на различни видове стоки през Интернет. Те посещават предимно информационни, икономически и социалнополитически сайтове.

В обобщение, очевидно през 2009 година динамиката ще е повече откъм увеличение на интернет аудиторията, отколкото на потребителите на мобилни услуги. В сферата на мобилната телефония вероятно новините ще са около стартирането и разширяването на предлаганите услуги. Тук се крие ключът към печеленето на потребителите и тяхното доверие.

Архив