Интернет потребление, Март 2008

дата: Сряда, 05 Март 2008

За една година делът на домашният интернет почти се е удвоил нараствайки от 16% в началото на 2007 година до 28% в началото на 2008. Така общият дял на потребителите на интернет в страната в момента е 31%.

Всеки трети жител в столицата ползва интернет ежедневно, с такава честота в мрежата влизат една четвърт от жителите в областните градове.

Като цяло делът на интернет потребителите в столицата е достигнал 53%, в областните градове – 39%, в малките градове – 32%, а в селата – 5%. В момента най-популярен е кабелният достъп: такъв ползват почти половината от домакинствата, които разполагат с интернет (49%). Втори по популярност са LAN мрежите и ADSL – по 17%. На практика останалите видове интернет нямат особена популярност - dial up достъпът е на път да изчезне, а Wi-Fi едва си пробива път.

Налице е значимо разнообразие в типа интернет, който се ползва в различните населени места. Въпреки, че кабелният интернет е най-разпространеният на национално равнище, в столицата той дели позиции с LAN мрежите (съотношение 40% към 32%). В областните градове кабелните мрежи набират най-значим дял потребители - 55%, а LAN мрежите (10%) са по-слабо популярни от ADSL достъпа (20%). В малките градове ADSL достъпът нараства до 32%, срещу 46% за кабелен интернет и едва 6% LAN мрежи. В селата, където интернет ползва едва 5% от населението, доминира отново кабелния достъп (65%) срещу едва по 7% за ADSL и LAN мрежите.
Въпреки общата популярност на кабелните мрежи, поради голямото разнообразие от доставчици при този тип интернет, сумарно най-голям дял потребители в страната събират услугите на БТК – 19%. Сред по-големите при останалите доставчици се нареждат Мегалан (7%); Евроком (5%); Кейбъл Тел (3%) и цяла поредица от имена, набиращи под 2% потребители.


Трите най-популярни страни на интернет са възможността за търсене на специализирана информация, електронната поща и възможността за сърфиране за удоволствие.
Като втора група от услуги се оформя следенето на интернет версии на печатните издания, но и чисто развлекателни занимания като слушане на музика онлайн или теглене на филми, музика, видео и т.н. С близка до тази популярност са и чат групите. Прави впечатление, че 16% от потребителите ползват активно интернет за обучение.
Расте популярността на пазаруването и разплащането през интернет. Така например онлайн разплащане са практикували вече почти една десета от интернет потребителите. Интернет банкиране с различна честота ползват около 5%. Резервациите и организиранията на пътувания са по-популярни – близо 19% са ползвали интернет с такава цел.

Характеристика на извадката за страната: Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Извадката е с обем 1000 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование и тип на населеното място. Максималната стохастична грешка при 50% относителен дял, при 95% гаранционна вероятност 3%.

Архив