Интернет потребление, Април 2007

дата: Четвъртък, 26 Април 2007

Нивото на интернет потребление показва изключително значими вариации при сравнение на средно потребление за страната и средно потребление в столицата. Докато в рамките на България едва една четвърт от населението изобщо ползва интернет, то само в рамките на София всеки трети интервюиран ползва интернет ежедневно.

Подобни са разликите и по отношение на наличието на домашни компютри и домашен интернет достъп.
В София наситеността с домашни РС е два пъти и половина по-голяма от средната за страната. Изравняване в показателите за страната и столицата има единствено по отношение на платения достъп от зали – очевидно това е една все още значима алтернатива на домашния интернет за провинцията.

Интернет е популярен както за лични, така и за служебни цели, като потребителите намират все повече негови приложения в ежедневието си. Най-значимите разлики между потреблението в страната и столицата откриваме по линия на разпространение на електронна поща, онлайн игри и електронни разплащания и пазаруване. И трите възможности на интернет са значимо по-популярни сред жителите на София.

Около 120 000 българи вече пазаруват и извършват разплащания през интернет, като само в столицата техния дял е около 50 000 души.
Предлагането на интегрирани решения (интернет и телефония), успоредно с очертаните тенденции на развитие на трите пазара (мобилна и стационарна телефония, интернет) ще са с определящо значение за развитието на телекомуникационния сектор в бъдеще. Не на последно място, успоредно с навлизането и на алтернативните безжични интернет мрежи, тези нововъведения ще играят ключова роля в състезанието за корпоративните клиенти – „битка”, която определено тепърва предстои да се случи на родния телекомуникационен пазар.

Архив