Интернет, Ноември 2003

дата: Четвъртък, 27 Ноември 2003

Характеристики на извадката за страната: Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Извадката е с обем 1100 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование и тип на населеното място.

Архив