Интернет, Февруари 2003

дата: Петък, 28 Февруари 2003


 


 


 
Характеристики на извадката за София: Изследването е представително за населението на София, 14+. Извадката е с обем 1000 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование и район на столицата.

Архив