Интернет, Февруари 2001

дата: Вторник, 27 Февруари 2001


 


 


 

Характеристики на извадката за София: Изследването е представително за населението на София, 14+. Извадката е с обем 1000 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование и район на столицата.

Архив