Аудитория на печатните издания

дата: Петък, 11 Март 2016

 Параметри на изследването:


Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Първо полугодие 2016
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю 

 

 

Читателската аудитория на печатните издания се отчита на базата на два индикатора - предпочитания към заявеното печaтно изданиe и времетo, в коeто то е било четено. Формира се от броя на читателите, посочили съответното издание, като предпочитано или допълващо.

Архив