Маркетингови изследвания

 
 
През своята дългогодишна дейност Алфа Рисърч натрупа значителен опит в реализирането на различни по вид, обхват и сектори маркетингови проучвания. Политиката ни е да установяваме основаващо се на взаимно доверие сътрудничество. Разработваме прост и ясен дизайн на проучванията, който задава точни критерии за интерпретация на резултатите и е максимално ориентиран към вземането на решение. 
 
 
Когато работим по един проект, не изпускаме от съзнанието си неговите цели и потребностите на клиента. Нашите консултации се основават на фактите. Ние обаче отиваме отвъд числата, стремим се да стигнем до корена на проблема, да очертаем тенденциите. Целта ни е да осигурим максимална възвращаемост на инвестицията, която нашият клиент е направил в проучването.