Политика

дата: Четвъртък, 09 Ноември 2017

 

 

Политическа система

 • Парламентарна република
 
 

Парламент

 • Върховен законодателен орган е Народното събрание
 • Брой на народните представители /депутати/: 240
 • Мандатът на Народното събрание е 4 години
 • Народните представители се избират пряко от гласоподавателите, на базата на пропорционална избирателна система
 • За да имат парламентарно представителство, участващите в изборите партии и коалиции трябва да съберат най-малко 4% от общия брой подадени гласове
 • Разпределението на мандатите след проведените на 26-ти март 2017 г. предсрочни парламентарни избори е:ГЕРБ (95 мандата), БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (80 мандата), ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО (27 мандата), Движение за Права и Свободи (26 мандата), ВОЛЯ (12 мандата)
 • Народното събрание сформира временни и постоянни комисии от депутати
 • Право за законодателна инициатива има всеки член на Народното събрание, на Министерски съвет и Президента
 • Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения
 
 

Конституция

 • Сега действащата Конституция е приета през юли 1991 г.
 • Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат
 • Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат 
 • Конституционният съд определя доколко законите и международните договори са конституционно-съобразни
 • Промени в Конституцията се гласуват с квалифицирано мнозинство от три четвърти от народните представители или от свикано специално за целта Велико Народно събрание
 
 

Правителство

 • Правителството /Министерски съвет/ е главният орган на изпълнителната власт
 • Ръководител на правителството е министър-председателя
 • Бъдещият министър-председател се номинира от спечелилата най-голям брой гласове партия, след което Президентът му дава мандат за сформиране на правителство
 • Министър-председателят и състава на Министерския съвет се одобряват от Парламента
 • Министерският съвет ръководи и провежда вътрешната и външната политика на държавата, осигурява обществения ред и националната сигурност, упражнява контрол върху държавната администрация и въоръжените сили
 • Дейността на Министерския съвет се контролира пряко от Народното събрание
 • В момента България се управлява от коалиционно правителство на ГЕРБ и ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ, с министър председател Бойко Борисов
 
 

Президент

 • Президентът е държавен глава на републиката
 • Той се избира пряко от гласоподавателите
 • Мандатът на президента е 5 години, като един и същ човек може да бъде избиран за президент за не повече от два мандата
 • Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България
 • Президентът е председател на Консултативния съвет за национална сигурност 
 • Президентът възлага на министър-председателя да формира правителство; насрочва датата на изборите за Народно събрание, както и за органи на местно самоуправление; определя датата за национален референдум след съответно решение на Народното събрание; одобрява приетите от парламента закони с указ, подписан съвместно с министър-председателя или съответния министър
 • Президентът има право на отлагателно вето върху приети от Народното събрание закони
 • Настоящ президент е Румен Радев
 
 

Съдебна система

 • Съдебната власт в България е изградена на основата на процедура от три инстанции. Върховният административен съд (ВАС) и Върховният касационен съд (ВКС) упражняват надзор върху прилагането на закона в съдилищата от по-ниска инстанция и се произнасят относно законността на действията на изпълнителната власт
 • Дейността на съдебната власт се организира от Върховен съдебен съвет (ВСС)
 
 

Местни органи на самоуправление

 • Главна административно-териториална единица на самоуправление е общината
 • Орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет, който се избира от населението на съответната община за срок от четири години
 • Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира пряко от населението или от общинския съвет за срок от четири години.