География

дата: Вторник, 03 Април 2007

Територия на България

Обща територия на България - 110 993.6 кв.км.

Територия, намираща се между сухоземните,морските и речните граници - 110 630.9 кв.км


Граници на България

Общо - 2 245 км
Сухоземна - 1181 км.
Речна - 686 км.
Морска - 378 км.

Северна
- с Румъния (река Дунав)
Източна
- с Черно море
Южна
- с Република Гърция
- с Република Турция
Западна
- с Република Сърбия
- с Бивша Югославска Република МакедонияСредна годишна температура:
10.5 градуса СНай-големи градове:
София (столица) - 1 378 460
Пловдив - 338 224
Варна - 312 889
Бургас - 194 512
Русе - 161 453
Стара Загора - 143 420
Плевен - 126 709
Сливен - 102 573
Добрич - 100 000
Шумен - 89 214