България

 
 
Основни географски, икономически, демографски  и други  статистически данни , които можете да намерите в тази част на сайта, ще ви помогнат да се ориентирате по-добре в  средата, в която се развива пазарът и  социалните процеси в България.